TRV:04075

ID TRV:04075
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Et lyssignal skal kunne plasseres på egen mast, på samme mast som andre lyssignal eller i åk (også samplassert med andre signal), se Figur: Eksempel på samplassering av lyssignal.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon