TRV:04078

ID TRV:04078
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Et lyssignal skal ha en optisk sikteanordning for retningsinnstilling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon