TRV:04088

ID TRV:04088
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) En lyskilde skal oppfattes som en sirkulær, homogen og jevnt lysende flate.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon