TRV:04091

ID TRV:04091
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Lyskilden skal defineres som feilaktig tent dersom lysstyrken overstiger 0,05 cd.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon