TRV:04092

ID TRV:04092
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Lyskilden skal defineres som feilaktig slukket dersom lysstyrken er mindre enn 10 cd.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon