TRV:04101

ID TRV:04101
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et hovedsignal skal kunne vise:
  1. Signal 20 A, ”Stopp”. Blinklys i rød lampe H2, eller signal 20 B, ”Stopp”. Lys i rød lampe H2.
  2. Signal 21, ”Kjør med redusert hastighet”. Lys i grønn øvre lampe H1 for 3-lys hovedsignal og lys i grønn nedre lampe H3 for 2-lys hovedsignal.
  3. Signal 22, ”Kjør”. Lys i grønn øvre lampe H1 og grønn nedre lampe H3.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon