TRV:04103

ID TRV:04103
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Signalbildene i et hovedsignal skal kunne ses og oppfattes entydig på 250 meters avstand.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon