TRV:04107

ID TRV:04107
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Lyskilden skal ha en lysåpning på 200 ± 10 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon