TRV:04119

ID TRV:04119
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst s) Signalhodet skal kunne justeres trinnløst i horisontalplanet inntil ± 20°.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon