TRV:04132

ID TRV:04132
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst l) Signalhodet bør være plassert slik at avstanden mellom den nedre lyskildens senter og skinnetopp er
  1. ca. 4,7 meter for frittstående forsignal
  2. ca. 3,5 meter for forsignal på et hovedsignals mast
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon