TRV:04141

ID TRV:04141
Bok 548
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Alle fundamenter bør være uten mekaniske skader eller deformasjoner som kan svekke bæreevnen i forhold til den lasten fundamentet skal tåle.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon