TRV:04142

ID TRV:04142
Bok 548
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) På betongfundamenter bør det ikke være synlig armering som følge av skade på

fundamentet.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon