TRV:04143

ID TRV:04143
Bok 548
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Det bør ikke være riss i betongfundamenter som kan føre til vanninntregning og påfølgende frostsprenging.
  1. Store skader bør utbedres så fort som mulig og senest innen frosten kommer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon