TRV:04146

ID TRV:04146
Bok 548
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Det bør ikke forekomme hull og skader i masten
  1. Store skader bør utbedres snarest.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon