TRV:04147

ID TRV:04147
Bok 548
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Det bør ikke være synlig armering som følge av skader på masten.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon