TRV:04147

ID TRV:04147
Bok 548
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Det bør ikke være synlig armering som følge av skader på masten.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon