TRV:04148

ID TRV:04148
Bok 548
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Det bør ikke være riss eller sprekker i masten som kan føre til vanninntrengning og påfølgende frostsprengning.
  1. Store skader bør utbedres så fort som mulig og senest innen frosten kommer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon