TRV:04149

ID TRV:04149
Bok 548
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Eventuelt klatrevern skal være uten skader slik at det hindrer uvedkommende i å klatre.
  1. Montering av klatrevern for master som ikke har dette skal vurderes dersom forholdene rundt masten endres. Se [FEF] § 8-5.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon