TRV:04151

ID TRV:04151
Bok 548
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) Rømningsveier og nødutganger skal ikke være blokkerte.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon