TRV:04152

ID TRV:04152
Bok 548
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Det skal ikke finnes lekkasjer, verken utenfra eller fra utstyr eller materiell plassert inne, som kan ødelegge bygning, utstyr, komponenter eller omkringliggende miljø.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon