TRV:04157

ID TRV:04157
Bok 548
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Romtemperaturen bør være mellom 10 og 20 °C.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon