TRV:04158

ID TRV:04158
Bok 548
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Temperaturen i batterirom bør være 20 ± 2 °C.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon