TRV:04159

ID TRV:04159
Bok 548
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ventilasjonsanlegget skal gi tilstrekkelig luftutskiftning for å hindre eksplosjonsfare på grunn av knallgass.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon