TRV:04160

ID TRV:04160
Bok 548
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Alle viktige skilt skal være synlige uten bruk av ekstra lys.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon