TRV:04162

ID TRV:04162
Bok 548
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Gjerder rundt høyspenningsanlegg skal være uten store hull eller andre skader og eventuell port skal være låst dersom den ikke er under oppsyn.
  1. Eventuelle klatrevern skal være uskadet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon