TRV:04163

ID TRV:04163
Bok 548
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Det bør være mulig å gå uten problemer fra sporet/bilparkeringsplass til inngangsdør om vinteren for anlegg der det kan være nødvendig med hurtig tilkomst.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon