TRV:04165

ID TRV:04165
Bok 548
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ventilasjonsaggregater og -vifter skal kunne gi den luftstrøm som de er dimensjonert til.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon