TRV:04166

ID TRV:04166
Bok 548
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Kjøle- og varmeanlegget skal holde romtemperaturen innenfor det området som i hvert tilfelle er spesifisert.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon