TRV:04171

ID TRV:04171
Bok 548
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Temperaturen inne i kiosken/skapet skal ikke skade utstyret eller føre til at utstyret ikke fungere som det skal.
  1. Se punkt 5 for krav til ventilasjon, kjøling og varme.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon