TRV:04172

ID TRV:04172
Bok 548
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Lokalkontrollanlegget skal til enhver tid gi riktig indikering av den enkelte bryters stilling.
  1. Feil på indikeringen skal utbedres umiddelbart.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon