TRV:04174

ID TRV:04174
Bok 548
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Instrumenter som brukes til å fortelle om anlegget er spenningssatt, skal fungere til enhver tid.
  1. Feil skal utbedres umiddelbart.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon