TRV:04175

ID TRV:04175
Bok 548
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Belastning på målekretser bør ikke overstige 75 % av strømtransformatorens merkebyrde.
  1. For høy belastning kan føre til metning i strømtransformatoren og feil måleverdi. Krav til tid for utbedring bør avhenge av hva målesignalene i kretsen brukes til.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon