TRV:04179

ID TRV:04179
Bok 548
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Brytere og vendere bør fungere etter hensikten.
  1. Det skal utføres funksjonstest i henhold til Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon