TRV:04181

ID TRV:04181
Bok 548
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Batterianleggets kapasitet skal ikke underskride 80 % av påstemplet verdi.
  1. Kapasiteten skal finnes ved en belastningstest, det vil si at med et konstant strømtrekk skal spenningen på batteriet være over en verdi i en gitt tid i henhold til leverandørens spesifikasjoner.
  2. Ved lavere kapasitet bør hele batteribanken byttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon