TRV:04183

ID TRV:04183
Bok 548
Kapittel 16
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Fjernstyringen for elkraftanlegg skal til enhver tid gi riktig indikering av den enkelte bryters stilling.
  1. Feil på indikeringen skal utbedres snarest.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon