TRV:04184

ID TRV:04184
Bok 548
Kapittel 16
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Fjernstyring av elkraftanlegg bør fungere etter hensikten til enhver tid for å sikre en effektiv og smidig trafikkavvikling sammen med nødvendig arbeid og vedlikehold.
  1. Funksjonstest skal brukes for sikre at fjernstyringsanlegget fungerer, se Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest
  2. Kontrollen skal omfatte hele kontrollsignalets vei fra operatørstasjon til utløsende enhet, for eksempel bryter.
  3. For fjernstyringsanlegg for elkraftanlegg som også styrer sikkerhetskritiske anlegg, for eksempel nødfrakobling og LLV i Romerriksporten, er kravene gitt i dette kapitlet til drift og vedlikehold skjerpet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon