TRV:04185

ID TRV:04185
Bok 548
Kapittel 16
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Systemet (skjermbilder, knapper etc.) skal avspeile det anlegget som fjernstyres til enhver tid.
  1. Endringer som kan påvirke personsikkerheten ved arbeid på linjen eller i anlegg skal oppdateres umiddelbart.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon