TRV:04186

ID TRV:04186
Bok 548
Kapittel 16
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Redundante anleggsdeler og funksjoner, for eksempel prosessmaskiner og front end, skal til enhver tid være i orden.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon