TRV:04187

ID TRV:04187
Bok 548
Kapittel 16
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Overgang til reservestrøm (UPS eller batteri) skal gå uten forstyrrelser i systemet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon