TRV:04189

ID TRV:04189
Bok 548
Kapittel 16
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Systembackup skal være grunnlag nok til å gjenopprette hele anlegget ved totalhavari av hovedmaskin.
  1. Systembackuper skal oppbevares i en brannsikker safe eller i en annen bygning og skal inkludere siste databasebackup.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon