TRV:04190

ID TRV:04190
Bok 548
Kapittel 16
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Databasebackup skal være grunnlag nok for å gjenopprette tapt database.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon