TRV:04205

ID TRV:04205
Bok 548
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Bane NORs kraftsystem bør ikke forringe matende trefasenett utover de krav som er satt til grensesnittet mellom Bane NOR og øvrige everk.
  1. Omformeraggregatenes motor bør driftes nøytralt magnetisert (0 MVAr) og ikke overmagnetisert for å redusere forsterkningen av lavfrekvente pendlinger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon