TRV:04206

ID TRV:04206
Bok 548
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Målenøyaktighet: Elektrisitetsmålere som ikke omfattes av Forskrift om krav til elektrisitetsmålere skal opprettholde oppgitt nøyaktighet for måleren, alternativt i maksimalt i størrelsesorden 3 % dersom ikke noe er oppgitt.
  1. Utførelse: Ved overskridelse av dette bør de enkelte komponenter kalibreres på ny eller skiftes ut.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon