TRV:04207

ID TRV:04207
Bok 548
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Kontrollordning høyspenningsmålere: For elektrisitetsmålere i høyspenningsanlegg som benyttes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør eller beregning av tariffer skal det finnes en tilsvarende kontrollordning som for målere omfattet av Forskrift om krav til elektrisitetsmålere.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon