TRV:04210

ID TRV:04210
Bok 548
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) Ved endringer i en vernet enhet skal berørte reléplaner oppdateres dersom endringen er av en slik art at den påvirker dekningsområde eller selektivitet.
  1. Vernene skal stilles om etter revidert reléplan.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon