TRV:04211

ID TRV:04211
Bok 548
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Brannanlegget skal til enhver tid kunne detektere, varsle og slukke tilløp til brann.
  1. Branndeteksjon og -varsling skal testes ved funksjonstest, se Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest.
  2. Eventuelle feil skal utbedres snarest.
  3. Funksjonstesten skal dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon