TRV:04215

ID TRV:04215
Bok 548
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Varslingsanlegget skal ved deteksjon av brann gi melding til alarmsentral, samt lokal

akustisk alarm.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon