TRV:04216

ID TRV:04216
Bok 548
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Brannslukkingsutstyret skal finnes på merket plass, ikke være fjernet, flyttet eller tildekket.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon