TRV:04217

ID TRV:04217
Bok 548
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) Pilen på brannslukkingsapparatets manometer skal stå i det grønne feltet, og

brannslukkingsapparatets revisjonsdato skal ikke overskrides.

  1. Revisjonen skal utføres av autorisert personell.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon