TRV:04219

ID TRV:04219
Bok 548
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ d) Trykket på slukkemiddelet (HALOTRON etc.) skal være innenfor de grenser som er satt for

anlegget av leverandøren.

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon