TRV:04219

ID TRV:04219
Bok 548
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ d) Trykket på slukkemiddelet (HALOTRON etc.) skal være innenfor de grenser som er satt for

anlegget av leverandøren.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon