TRV:04220

ID TRV:04220
Bok 548
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Alarmsystemet skal detektere at noen prøver å komme seg inn eller er inne i bygningen

dersom systemet ikke er slått av og ved deteksjon gi melding til eventuell alarmsentral.

  1. Alarmsystemet skal testes ved funksjonstest, se Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest.
  2. Eventuelle feil skal utbedres snarest.
  3. Funksjonstesten skal dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon